ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ
ΚΟΙΝΣΕΠ
04/11/2017 συνεδρίαση της Δ.Ε. 06/2017 στις  18:00 στο Πολύστυλο Καβάλας.

01/11/2017 Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Δ.Ε. στις 04/11/2017 18:00 στο Πολύστυλο Καβάλας.


29/09/2017 συνεδρίαση της Δ.Ε. 05/2017 στις  18:00 στο Πολύστυλο Καβάλας.


25/09/2017 Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Δ.Ε. στις 29/09/2017 18:00 στο Πολύστυλο Καβάλας.


22/06/2017 Γενική Συνέλευση στις 18:00 στο Πολύστυλο Καβάλας

           συνεδρίαση της ΔΕ στις 20:00 στο Πολύστυλο


15/06/2017 Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 22/06/2017 18:00 στο Πολύστυλο            Καβάλας.

           Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Δ.Ε. στις 22/06/2017 20:00 στο Πολύστυλο Καβάλας.

19/05/2017 συνεδρίαση της Δ.Ε. στις  18:00 στο Πολύστυλο Καβάλας.


10/05/2017 Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Δ.Ε. στις 19/05/2017 18:00 στο Πολύστυλο Καβάλας.


28/03/2017 Γενική Συνέλευση στις 18:00 στο Πολύστυλο Καβάλας


24/03/2017 έκτακτη συνεδρίαση της ΔΕ στις 18:00 στο Πολύστυλο


21/03/2017 Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της ΔΕ στις 24 Μαρτίου 18:00 στο Πολύστυλο             Καβάλας.

20/03/2017 Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση στις 28 Μαρτίου 18:00 στο Πολύστυλο Καβάλας.


24/02/2017 συνεδρίαση της Δ.Ε. 01/2017 στις  18:00 στο Πολύστυλο Καβάλας


17/02/2017 Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Δ.Ε. στις 24/02/2017 18:00 στο Πολύστυλο Καβάλας.